روز جهانی کودک

روز جهانی کودک گرامی


/ 1 نظر / 60 بازدید
behrang

عادت نــــدارم درد دلم را ، به همـــه کس بگویم . . . پس خاکـــش میکنم زیر " چهره ی " خنــــدانم . . . تا همـــــه فکر کنند . . . نه " دردی " دارم و نه " قلبــــــــــی ". . . .