معرفی و رونمایی اختصاصی کتاب سکوت باران

 مراسم رسمی و رونمایی اختصاصی کتاب سکوت باران
 هفته ی دوم بهمن 92 


/ 3 نظر / 13 بازدید
مازیار

بعضی روزها انسان فقط خسته است ؛ نه تنهاست نه غمگین و نه عاشق فقط خسته است ...

گلشنا

استاد ما در جریانش بودیم وتبریک هم گفتیم [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

گلشنا

استاد ما در جریانش بودیم وتبریک هم گفتیم [گل][گل][گل][گل][گل][گل]