بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی

سالروز بزرگداشت خواجه حافظ شیرازی

20مهرماه

 
قطعه ی زیبایی از شعر خواجه حافظ شیرازی در

http://www.youtube.com/watch?v=Q3RscqwLkSI
_______________________________________________________
  Seraj Hesamodin chashme jadoo, حسام الدین سراج چشم جادو
    http://www.youtube.com/watch?v=K0AGPTedrhg

مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت/خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت

پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن/که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت

سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم/که جان را نسخه‌ای باشد ز لوح خال هندویت

تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی/صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت

و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی/برافشان تا فروریزد هزاران جان ز هر مویت

من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی‌حاصل/من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت

زهی همت که حافظ راست از دنیی و از عقبی/نیاید هیچ در چشمش بجز خاک سر کویت

 
/ 1 نظر / 11 بازدید
behrang

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن بگذار کمی دست نیافتنی باشی آدمها تمامت که کنند، "رهـــــایت" می کنند . . .