برای او که نیست

مینویسم
با چشمی پر از اشک
و اشکی خشکیده در چشم
برای او
که میبیند و نمیخواند
میخواند و نمیگوید
میگویم و نمیبوید
از عشق, دوری ,جدایی, درد
همواره اینچنین بوده
شاید کلیشه ای ست
خاطرات, هجوم واژه ها
سرشار میشود در من
دستم قلم بغل میگیرد
روی کاغذ میرقصد
به محض نوشتن اما
خط خطی میشوم
خالی میشوم
چرا که او نیست
هست اما کنار من نیست
برای من نیست
نیست

 

/ 26 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مازیار

گلوله ای را به یاد ندارم که به نیّت پوست نازک آزادی شلیک شده باشد و سرانجام به قصد شقیقۀ دژخیم کمانه نکرده باشد چاقویی را به یاد ندارم که برای گلوی خوش آواز عشق از غلاف بیرون زده باشد و آخر دستۀ خودش را نبریده باشد حالا، هر چه می خواهید شلیک کنید و هر چه می خواهید چاقو بکشید

از ياد رفته

مژگان عزيز خيلي زيبا مي نويسي قلمت مانا و دلت هميشه شاد[گل]

شک های شبانه

این روزها یکرنگ که باشی چشمشان را میزنی!!! خسته می شوند از رنگ تكراریت، این روزها دوره ی رنگـــــــــــــــــــــــــــــــین كـــــــــــــــــــــــمان هاست!!!

گلشن

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

رضا

سلام دوست خوبم دوست داری اروپا و آسیا رو یکجا ببینی ؟ فقط یه شهر تو دنیا اینجوره هم اروپاییه هم آسیاییه بیا ببین .

مازیار

گاه در جاده بایست به درختی که نروییده بیندیش و کنارش بنشین لحظه‌هایی هم هست که نرفتن هنر است.

مازیار

ای دختر شاه پریان! خانه ات آباد! زیبایی تو خانه برانداز پری هاست هر بافه ی مویت شجره نامه ی جنّی ست چشمان تو دنیای خبرساز پری هاست من راز نگهدارترین دیو جهانم آغوش تو صندوق چه ی راز پری هاست