یک پنجره

یک پنجره

برای گشودن

سبزشدن

برای بلوغ ماه

زایش آفتاب

آسمانی شدن

یک پنجرهبرای 

تولد دستان ما  کافیست

تنها

یک روزنه

برای رهایی

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
رضا مصلح

من كه بي پنجره ها مي مردم روز و شبهاست كه در كنج دلم تاريكم آب تنها ره سيراب شدن نيست دگر سالياني است كه من تشنه يك پنجره ام

فرزاد

و همان دریچه برای برای نگریستن به ازدحام کوچه ... خیلی زیبا و بی تکلف میسرایی همیشه رها و شاداب باشید