من محبت فردا

من از فردا می آیم
به دیروز می خندم
 
از امروز میگویم
چونان پیامبری که بشارت فردا را دهد
من حیات را
و فرشته که خدا را عبادت کند
من محبت را
همچون مرگ که به آغوش کشد خاک را
من لحظه ها را 

/ 3 نظر / 11 بازدید
رضا مصلح

بنماي رخ که خلقي واله شوند و حيران / بگشاي لب که فرياد از مرد و زن برآيد [گل]

سامیار

زیبا مثل همیشه...منم شعر می گم البته واسه دل خودم...تو آرشیوم شاید چندتایی باشه

پرنده آتش

قابل تقدیر است عریانی احساست در واژگان شعرهای نابت . لذت بردم