سی دی و کتاب سکوت باران

فروش کتاب و DVD سکوت باران در کتاب فروشی ارمعان هنر 
نشانی: شیراز خ رودکی ساختمان رضا نشر و پخش ارمغان هنر

 

/ 4 نظر / 14 بازدید
Majid

ما به وسيله چهار چيز با مردم در تماس هستيم. ارزش موقعيت ما از روي اين چهار چيز معلوم مي شود : آنچه انجام مي دهيم، آنچه جلوه مي كنيم، آنچه مي گوييم، آنطور كه مي گوييم.((ديل كارنگي))

Majid

ما به وسيله چهار چيز با مردم در تماس هستيم. ارزش موقعيت ما از روي اين چهار چيز معلوم مي شود : آنچه انجام مي دهيم، آنچه جلوه مي كنيم، آنچه مي گوييم، آنطور كه مي گوييم.((ديل كارنگي))

Majid

ما داراي روح آسماني و علو طبعي نيستيم كه قادر باشيم دشمنان خود را دوست بداريم، اما دست كم مي توانيم براي سلامت و نشاط خود، آنها را ببخشيم و خطاهايشان را فراموش كنيم.((ديل كارنگي))

Majid

ما داراي روح آسماني و علو طبعي نيستيم كه قادر باشيم دشمنان خود را دوست بداريم، اما دست كم مي توانيم براي سلامت و نشاط خود، آنها را ببخشيم و خطاهايشان را فراموش كنيم.((ديل كارنگي))