/ 4 نظر / 17 بازدید
ايميل تبليغاتي توسط گروه آلفا

ارسال ايميل تبليغاتي انبوه _ طراحي حرفه اي ايميل بصورت html افزايش بازدهي _ فروش بهتر _ ورودي بيشتر و بهبود الکسا نتيجه اعتماد به ماست .آي ياهو AlphaGroup20

محمد

ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺑﻨﺸﻴﻨﻲ ﺗﻮﻱ ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ ؟ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻨﺸﻴﻨﻲ ﻭ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﻲ ؟ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﻔﺴﻬﺎﺕ ﻧﺮﻳﺰﺩ ﺭﻭﻱ ﮔﺮﺩﻧﻢ ؟ ﺁﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺘﺎﺏ ﻧﺨﻮﺍﻧﻴﻢ ؟ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻮﺳﻢ ﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﻳﺎﺩﻡ ﺑﺮﻭﺩ ﺩﻟﻢ ﭼﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺖ ؟