کوچ


پرنده پرواز میکند
                   اوج میگیرد            
                   رقصان عشق میورزد
فصل کوچ
           کز میکند
           سردی  سکون و سکوت
   فرو میرود به رویا
                        در درون خود
                                        دلداده خسته
گاه به ناچار نباید بود
           

 

                                                          
    

/ 1 نظر / 4 بازدید
آخرین انزوا

شعری سرد ..موهوم و در عین حال زیبابود...مال خودتونه؟