هم ترانه

و انگشتان نازکم را 
                           بر پوست غریب شب میکشم
شاید دریابم عشقی
                        درسایه ی تو
                      ای هم ترانه

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
مازیار

[گل]زیبا بسیــــــــــــــــــــــــــــــــار