روزنامه نیم نگاه

در روز چهارشنبه 11 تیرماه 1393 روزنامه ی نیم نگاه یک ستون کامل را به معرفی کتاب سکوت باران و درج 3 شعر از کتاب سکوت باران اختصاص داد 
 
 

/ 7 نظر / 13 بازدید
قـــــاســــم

درد علي (ع) دو گونه است؛ يک درد، دردي است که از زخم شمشير ابن ‌ملجم در فرق سرش احساس مي‌کند و درد ديگر دردي است که او را تنها در نيمه‌هاي شب خاموش به دل نخلستانهاي اطراف مدينه کشانده و به ناله درآورده است... ما تنها بر دردي مي‌گرييم که از شمشير ابن ‌ملجم در فرق سرش احساس مي‌کند، اما اين درد علي (ع) نيست، دردي که چنان روح بزرگي را به ناله درآورده است، "تنهايي" است که ما آن را نمي‌شناسيم؛ بايد اين درد را بشناسيم، ‌نه آن درد را، که علي (ع) درد شمشير را احساس نمي‌کند و ما درد علي (ع) را احساس نمي‌کنيم!!! (دکترعلی شریعتی/مجموعه آثار 26/علی تنهاست/صفحه 130) شهادت اسوه ی سکوت خردمندانه، گذشت آگاهانه و مردانگی صمیمانه، حضرت علی (ع) تسلیت باد ... ! التماس دعا یاعلی

پاییزفصل زیبا

سلام خانم صحرا گرد از اظهار لطف شما متشکرم طاعات قبول وبهترین ها را برایتان آ رزو دارم [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

ویولون

بســلـامــتی خُـــدا ☪ در هیـــآهــوی زنــدگــی دریــآفــتمـ چــ ه دویــدن ـهایــی کــ ه فقــط پـاهـآیــمـ را از مــن گرفــت در حــالیــکــ ه گویــی ایســـتـآده بودمـ... چـــ ه غصــه ـهــایی کــ ه فقــط باعثــ سپیــدی مویــمـ شُــد در حــآلیــکـــ ه قصــ ه ای کودکــآنــ ه بیــش نبـــود دریــآفــتمـ کســی هســت کــ ه اگــر بخــوآهــد میشـــود و اگــر نخــوآهــد نمیــشود.. کــآش نــ ه میــدویــدمـ و نـــ ه غصــ ه میــخوردمـ .. فقــط او را میــخوانـــدمـ بــ ه همیـــــن ســــآدگــی [گل]مبارکه

ویولون

یک روزی خواهیم فهمید که قلب‌های بزرگ بسیار بیشتر از سلاح‌های بزرگ برای ما صلح و آرامش به ارمغان خواهند آورد. " آنتونی ویلیامز"

ویولون

گـاهـي دور از چـشـم ابـرهـا هـم مـيـتـوان عـاشـق شـد مـيـتـوان بـغـض کـرد مـيـتـوان بـاريـد گـاهـي دور از چـشـم مـداد رنگی ها هـم مـيـتـوان نـقـاش شـد مـيـتـوان آسـمـان داشـت مـيـتـوان آبـي شـد ... امـا گـاهـي ! دور از چـشـم گـذشـتـه نـمـيـتـوان امـروز را پـشـت هـيـچ فـردايـي پـنـهـان کـرد ...

گلشنا

سلام عید فطر برای شما مبارک