تک درخت

تک درختی در سه راه کوچه ای

چون زنی همسر تنهایی شب

نقشی از خنجر روی سینه اش

چشم به راه پیک مرگ

چند روزی پیشتر

کوچه ای پر نورتر

سبزه هایی سبزتر

سرتر از گلهای سرخ

خوشه ها !

ای سبزه های توو به توو

بستر سبز شقایق های سرخ

پس کجاست؟!

آن لاله ی همخواب سرخ

پس کجاست؟!

آن ژاله ی بوسه ی صبح

/ 4 نظر / 4 بازدید
رضا مصلح

دانستم که زبان درخت لطافت لاله و نمناکی شبنم را خوب میفهمی. و شاید جنست از جنس روییدن است که اینقدر زیبا می سرایی حدیث روییدن را[گل]

قلم زیبایی دارید موفق باشید

قلم زیبایی دارید موفق باشید

گونجی

سلام حضورت برام ارزشمند بود دوست من موفق و پیروز باشی[گل][گل]