روز شعر و ادب پارسی و بزرگداشت استاد شهریار

روز شعر و ادب  پارسی و بزرگداشت استاد شهریار گرامی باد 

شنیده ای  که  توان  انتظار   یار   کشید

نمی توان  وسط   کوچه   انتظار  کشید

بیا   که   چند   توان   انتظار   مقدم   تو

 قدم  زنان  به   خیابان  لاله  زار    کشید

به  صد  امید  رسیدم  به وعده گاه  ولی

 نیامدی   و   امیدم   به    انزجار   کشید

ز  بی وفایی  تو  کار  من چنان  شد  زار

 که  با   خیال تو  کارم   به  کارزار  کشید

برو   که  قصه ی  بد   قولی   ترا   خواهم

 میان  شهر  در  این   گیرودار  جار  کشید

کجارواست که ازدست دوست هم بکشد

 کسی که این همه از دست روزگار کشید

مکن شکارم که ازاین بیشتر که صید دلم

 ز دام  زلف تو  هم  نقشه ی  فرار  کشید

اگر تو عیسی وقتی نیاز ما به دمی است

بیا  مترس   نخواهم   ترا  به  دار   کشید

دلا  به  دوش   نحیف  تو   بار  پیری  بس

 بلاست عشق که از گرده ی تو کار کشید

چو  شاهد ملکوتی  به  شهر  عشق آمد

 زمانه   قرعه   به   اقبال  شهریار    کشید 

 استاد شهریار 


                         

                    

/ 2 نظر / 18 بازدید
مازیار

مکن شکارم که ازاین بیشتر که صید دلم ز دام زلف تو هم نقشه ی فرار کشید

مهدی

بسیارزیباست مرسی [گل]