/ 2 نظر / 22 بازدید
۩۞۩ آفتاب ۩۞۩

زندگی با همه وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن نیست زندگی جاری شدن است از تماشاگه آغاز حیات تا بدان جا که خدا می داند

صبا

پاس می داریمت سیمین ؛ ما دختران همیشه شاعر ایران زمین... [گل]