/ 2 نظر / 18 بازدید
دلسوختگان

دنیایی که گذراست . . . و آدمهایی . . . که مانده در راهی . . !؟ [لبخند][گل]

دلسوختگان

روزی خواستن یا نخواستن . . . باید رفت و گذشت . . . چه از کنار یار . . . چه وداع با دوست . . . چه ترک دنیای عمر . . . روزی . . . باید گذشت و رفت . . !؟ "دل سوختگان"