رفع خشونت علیه زنان

به مناسبت روز "رفع خشونت علیه زنان"
بیاییم تغییر را از درون خویش آغاز کنیم.
تمامی زنان میهنت را مانند همسر،مادر ،خواهرت محترم بدار
و به اندیشه و روحشان ارج و احترام بگذار.
به خاطر بسپار،یک نگاه هرزه یک حرف ناسنجیده خشونت علیه زنان محسوب میشود نه فقط آزار جسمی،آزار روحی به مراتب دردناک تر است.
متاسفم که تجاوز روحی و ذهنی جزائی ندارد.
به احساس و ذهن و اندیشه ی زن احترام بگذار تا انسانیت را والا و مقدس بدانی.
پندار و کردار و گفتارت را پاکیزه و خالص کن تا بهترین دوست هر زن باشی
و تکیه گاه و آرام دلش باش ، نه ترس روزانه و کابوس شبانه ی او.
غیرت، تصاحب و قفس نیست . در اوج آزادگی هم پرواز بودن است

/ 2 نظر / 19 بازدید
راياايلنور

دوست عزيز، اين شعر از ليدي وينچلسي ( متولد 1661 م. ) است: افسوس! زني كه قلم به دست مي گيرد، به نظر ديگران موجودي بس گستاخ است، اين خطا با هيچ فضيلتي جبران نمي شود. به ما مي گويند در باره ي جنسيت و راه و روش خود به خطا مي رويم؛ بچه دار شدن، مُد، رقص، لباس، بازي اين ها هنرهايي است كه بايد در آرزويشان باشيم؛ نوشتن، خواندن، فكر كردن، سؤال كردن چون ابر بر زيبايي ما سايه مي افكند و وقتمان را تلف مي كند،‌ و سدّ راه موفقيت هاي جواني ما مي شود، در حالي كه مديريت ملال آور خانه ي بندگي به عقيده ي برخي، مهم ترين هنر و فايده ي ماست.

مازیار

خاموش کنم چراغ را آنچه نمی بینم زیباتر است ...