سکوت باران

شعر و ادبیات و هنر

کوه درد
نویسنده : مژگان صحراگرد - ساعت ٧:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
 

گریه نمیکنم

نه اینکه سردم

نه پر غرورم

نه 

کوه دردم

اگرچه خالی از تو ام شکستم

اگرچه از تو دورم و گسستم

من از تمام آیه های خالی ام

به جز ترانه بازی ستاره ها ندیده ام

تو از تمام آیه های آبی ام

به نقطه های آخر شماره ها رسیده ای

گریه نمیکنم

اگرچه خسته ام

اگرچه کوه پر غرورم و شکستم

برای خرج قطره های ناب دل

به جستجوی چاره ای نشسته ام