سکوت باران

شعر و ادبیات و هنر

عقربه های بی سکون
نویسنده : مژگان صحراگرد - ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
 

پنجره های آبی کودکی
                        باغهای متروک پریده رنگ  
                        که به پیشواز تمساح های عاشق بیتاب رفته اند
                                   در کوچه های برفی لبخند گم شده اند
شکارچیان فصل های تکرار
              مارهای چند سر
                                در لحظات قمارعقربه های بی سکون
                                                                          ثانیه ها را میدوند
                                                                        و ازخاطرات مهتابی میپرند
    ماشین زمان ما  را
                          نه به جلو میراند و نه به گذشته ی رنگین
لحظات در لجنزار شنا میکنند
 پوچی و سردر گمی سوغات مدرنیسم است     
آخرین دم قمار زندگی
                        گودالی از عروسکهای شکسته
                       با گردن آویز کدر خاطرات خاکستری
                      در ته صندوقچه ی کهنه ی روزهای سیاه و سفید 
                                             در لابلای خاطرات تارهای عنکبوت فرورفته