سکوت باران

شعر و ادبیات و هنر

دوست غریبه
نویسنده : مژگان صحراگرد - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
 

 دوست دور و نزدیک
از گذر زمان نوشتی و خاطرات رنگ باخته
دگرگونی احساس و عبور آدمها
                                      که قلب فراموش نمیکند
                                                                  هرگز
آشنای غریبه
چه آسان میگذرند آدمها از هم
خاطرات برای رهگذران
                             زودگذر است و رنگ باخته
و چه سنگین میچرخد عقربه های دردناک ساعت
                                                         نزد حقیقت عشق و من
او که مهرش دیگرگون شود عابر است
فراموشی میگیرد او
رنگ میبازد خاطرات کم رنگ از محبت سرسری
قلب فراموش نمیکند  
                        آری
اما دیگر از ضربات تند و نامنظم
                                     و هرم سوزان هم خبری نیست
در خیال خود عاشق است و دلباخته
                                        تنها در
 خیال عشق را مرور میکند
و معشوقش
              عروسکی ست در ته یک صندوق کهنه
                                                            در انبار قدیمی یک خانه ی متروک
                                                            که گه گاه به او هم سری میزند
قلب هم آرام میگیرد
                       در پی قدمهای آرام اش
                       آهسته و سرد  می نشیند
                                                   در پس خاطرات رنگ باخته
                                                  از پی عبور عابران رنگارنگ
                                                  در سالیان متمادی
                                                 از زمانهای متفاوت
                                                                                 با احساسی موهوم 
   
                                                                               و نامانوس و بیرنگ