سکوت باران

شعر و ادبیات و هنر

رفتن
نویسنده : مژگان صحراگرد - ساعت ۸:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
 

 از پس هر آمدن رفتنی ست
                              چون کودک که زاده میشود
                               به بار مینشیند
                              فرسوده میشود  
                              به خاک سرد سپرده میشود
عشق سبز میشود
                   رها میشود
                   به اوج میرسد
                   بارور میشود
                  رنگ میبازد
                   میپوسد
کسی به زندگیت رخنه میکند
شاد میشوی
             سبز
اوج میگیری
              بنفش
به بار مینشینی
                سرخ
فرو می افتی
              خاکستری
انگار
     نه آمدنی بود و نه رفتنی
    انگار هیچ                    
انگار راز ماندگاری
                    کم بودن
                   کم دیدن
                   کم گفتن
                   کم شنیده شدن

                 کم دل سپردن ست