سکوت باران

شعر و ادبیات و هنر

خطوط موازی
نویسنده : مژگان صحراگرد - ساعت ٧:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
 

شبانگاه
         آیینه گفت:
                      خطوط زندگانی را بنگر
پیشانی هر یک از ما
                          باید خط کشی شود
                                                  تا لحظه ی بدرود
سه خط موازی
                   آمدن
                   بودن
                   رفتن
 سه خط متوالی
ببین که چگونه ذرات هر خط ما را به انتها خواهد برد                                                                 
و چه سان باید زیست
و چه سان باید رفت
زیر لب گفتم :
                که چنین باید زیست؟!