سکوت باران

شعر و ادبیات و هنر

شبیه هیچ کس نیست
نویسنده : مژگان صحراگرد - ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
 

قصه از گم شده ای ست
                              که گره خورده به من
سالها هست در این نزدیکی
                                   در حوالی دل غمگینم
دوستداران هوس
                     به هجوم دل غمدیده ی من
                                                       دم به دم می آیند
                            و چه زود از دل من راه سفر میگیرند
همه شان میدانند
                      که دلم با دلشان یکرو نیست
دل من بندی آنی ست
                          که شبیه ش کس نیست
چه پریشانم من
                     که چرا چشم شبانگاهی لب نوشش را
                       
در شب میخک و پروانه و مهتاب
                                                                  نچشیدم یک بار
حرف او حرف لبش حرف دلش را
                                          نشنیدم یک بار
از تپش های دل خاموشش
                                  کوه غم پیدا بود
من چرا خواب چرا کور
                            چرا کر شده بودم انگار
چه پشیمانم من