سکوت باران

شعر و ادبیات و هنر

نگاه عریان آینه
نویسنده : مژگان صحراگرد - ساعت ۳:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
 

بی رنگ باید شد در مسیر رسیدن
                               مثل آب
                               پاکیزه و برهنه
تا منشور حضور تجزیه کند
                       رنگها و نیرنگهای پنهان را
و در لحظه ای بلورین تجربه کند
                          تنپوش عریان صداقت
                         تبلور درخشش مهر را
                                            در نگاه آینه
در سرزمین رنگ پریده ی دروغ
                            که آگنده ست چشمان خورشید
                           از تماشای دریغ نور ماه
                                                      از شهر هفت رنگ
                         و هجرت ستاره
                                          از خانه ی متروک دو رنگی
تا سبز شدن
شکفته شدن
          و جلوه گری تنفس آهنگ باران
          در حجم آغاز دستان ما