سکوت باران

شعر و ادبیات و هنر

رفع خشونت علیه زنان
نویسنده : مژگان صحراگرد - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
 
به مناسبت روز "رفع خشونت علیه زنان"
بیاییم تغییر را از درون خویش آغاز کنیم.
تمامی زنان میهنت را مانند همسر،مادر ،خواهرت محترم بدار
و به اندیشه و روحشان ارج و احترام بگذار.
به خاطر بسپار،یک نگاه هرزه یک حرف ناسنجیده خشونت علیه زنان محسوب میشود نه فقط آزار جسمی،آزار روحی به مراتب دردناک تر است.
متاسفم که تجاوز روحی و ذهنی جزائی ندارد.
به احساس و ذهن و اندیشه ی زن احترام بگذار تا انسانیت را والا و مقدس بدانی.
پندار و کردار و گفتارت را پاکیزه و خالص کن تا بهترین دوست هر زن باشی
و تکیه گاه و آرام دلش باش ، نه ترس روزانه و کابوس شبانه ی او.
غیرت، تصاحب و قفس نیست . در اوج آزادگی هم پرواز بودن است