سکوت باران

شعر و ادبیات و هنر

پرواز تا پردیس از کتاب سکوت باران
نویسنده : مژگان صحراگرد - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳
 


 
 
نشست ادبی
نویسنده : مژگان صحراگرد - ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
 

بخشی از گفتگوی نشست ادبی مژگان صحراگرد در سالن سرو سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب فارس

 
https://soundcloud.com/sokootebaran/neshaste-adabi


 
 
روزنامه خبر جنوب ویژه نمایشگاه کتاب
نویسنده : مژگان صحراگرد - ساعت ٦:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
  
 
گزارش و نشست ادبی و سرای اهل قلم
نویسنده : مژگان صحراگرد - ساعت ٦:٤٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
 

گزارش روزنامه خبر از نشست های ادبی نمایشگاه کتاب تا سرای اهل قلم


 
 
نشست ادبی در سیزدهمین نمایشگاه کتاب فارس
نویسنده : مژگان صحراگرد - ساعت ٦:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
 

نشست ادبی چیستی و چرایی شعر امروز با حضور دکتر سجادی و مژگان صحراگرد


 
 
گفتگو با خبرنگار روزنامه خبر جنوب
نویسنده : مژگان صحراگرد - ساعت ٦:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
 

گفتگوی اختصاصی خبرنگار روزنامه خبر جنوب با مژگان صحراگرد و دکتر سجادی